MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

Ogólnopolski Konkurs Literacki
„O DIAMENTOWE PIÓRO"

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
  ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  25 maja 2016 r. godzina 13.00

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a

 • III. CEL KONKURSU

  Celem konkursu jest upowszechnianie i rozwijanie twórczości literackiej.

 • IV. UCZESTNICY KONKURSU I KATEGORIE

  • Konkurs adresowany jest do młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych oraz do osób dorosłych.
  • W Konkursie mogą brać udział zarówno amatorzy jak i członkowie profesjonalnych stowarzyszeń twórczych.
  • Nadesłane utwory literackie ocenione zostaną w trzech kategoriach:
   • a) wiersz o tematyce dowolnej – kategoria młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych,
   • b) wiersz o tematyce dowolnej – kategoria osób dorosłych,
   • c) debiut literacki.
 • V. ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

  • Na konkurs należy przesłać 3 egzemplarze od 3 do 5 nigdzie dotąd niepublikowanych utworów literackich.
  • Utwory należy opatrzyć pseudonimem artystycznym oraz dopiskiem określającym kategorię, w której mają być one ocenione. Ten sam pseudonim i dopisek określający kategorię należy umieścić na dołączonej, zaklejonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, dokładnym adresem, numerem telefonu, wiekiem oraz ewentualnymi danymi o przynależności do klubów i stowarzyszeń literackich.
  • Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie do dnia 16 maja 2016 roku (decyduje data dostarczenia przesyłki do siedziby MOK w Zambrowie) z dopiskiem: Konkurs Literacki "O DIAMENTOWE PIÓRO".
  • Utwory literackie nadesłane na Konkurs przechodzą na własność Organizatora.
  • MOK w Zambrowie zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji utworów nadesłanych na konkurs (w internecie, prasie i innych mediach).
  • W przypadku małej ilości zgłoszeń (poniżej 5 uczestników) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.
  • Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą dopuszczone do Konkursu.
  • O podziale nagród przyznanych w Konkursie zdecyduje Komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
  • Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.