MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

Ogólnopolski Konkurs Literacki
„O DIAMENTOWE PIÓRO"

FOTOREPORTAŻ

Ogólnopolski Konkurs Literacki „O DIAMENTOWE PIÓRO
“DIAMENTOWE PIÓRO” MOK Zambrów 14.05.2014r.
Ogólnopolski Konkurs Literacki „O DIAMENTOWE PIÓRO
“DIAMENTOWE PIÓRO” MOK Zambrów 14.05.2014r.
Ogólnopolski Konkurs Literacki „O DIAMENTOWE PIÓRO
“DIAMENTOWE PIÓRO” MOK Zambrów 14.05.2014r.

Wyniki Konkursu

 • Komisja konkursowa w składzie: Marta Konopka, Katarzyna Powichrowska, Jolanta Chrostowska – Sufa
 • W kategorii: WIERSZ O TEMATYCE DOWOLNEJ – KATEGORIA OSÓB DOROSŁYCH

  • I miejsce – Adam Bolesław Wierzbicki (Dłużek, gmina Lubsko) pseudonim: Cztery strony duszy
  • II miejsce – Edyta Wysocka (Miastko) pseudonim: Omega
  • III miejsce – Tadeusz Charmuszko (Suwałki) pseudonim: Cytrynek
  • III miejsce - Elżbiecie Galoch (Turek) pseudonim: RENE
 • W kategorii: WIERSZ O TEMATYCE DOWOLNEJ – KATEGORIA MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

  • I miejsce – Kinga Tarnowska (Zambrów) pseudonim: BIRD
  • II miejsce – Ewa Maleszewska (Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie) pseudonim: Mała czarna
 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
  ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  14 maja 2014 r. godzina 13.00

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a

 • III. CEL KONKURSU

  Celem konkursu jest upowszechnianie i rozwijanie twórczości literackiej.

 • IV. UCZESTNICY KONKURSU I KATEGORIE

  • Konkurs adresowany jest do młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych oraz do osób dorosłych.
  • W Konkursie mogą brać udział zarówno amatorzy jak i członkowie profesjonalnych stowarzyszeń twórczych.
  • Nadesłane utwory literackie ocenione zostaną w trzech kategoriach:
   • a) wiersz o tematyce dowolnej – kategoria młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych,
   • b) wiersz o tematyce dowolnej – kategoria osób dorosłych,
   • c) debiut literacki.
 • V. ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

  • Na konkurs należy przesłać 3 egzemplarze od 3 do 5 nigdzie dotąd niepublikowanych utworów literackich.
  • Utwory należy opatrzyć pseudonimem artystycznym oraz dopiskiem określającym kategorię, w której mają być one ocenione. Ten sam pseudonim i dopisek określający kategorię należy umieścić na dołączonej, zaklejonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, dokładnym adresem, numerem telefonu, wiekiem oraz ewentualnymi danymi o przynależności do klubów i stowarzyszeń literackich.
  • Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie do dnia 5 maja 2014 roku (decyduje data dostarczenia przesyłki do siedziby MOK w Zambrowie) z dopiskiem: Konkurs Literacki "O DIAMENTOWE PIÓRO".
  • Utwory literackie nadesłane na Konkurs przechodzą na własność Organizatora.
  • MOK w Zambrowie zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji utworów nadesłanych na konkurs (w internecie, prasie i innych mediach).
  • W przypadku małej ilości zgłoszeń (poniżej 5 uczestników) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.
  • Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą dopuszczone do Konkursu.
  • O podziale nagród przyznanych w Konkursie zdecyduje Komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
  • Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.