MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

Ogólnopolski Konkurs Literacki
„O DIAMENTOWE PIÓRO"

FOTOREPORTAŻ

Ogólnopolski Konkurs Literacki „O DIAMENTOWE PIÓRO
“DIAMENTOWE PIÓRO” MOK Zambrów 29.05.2015r.
Ogólnopolski Konkurs Literacki „O DIAMENTOWE PIÓRO
“DIAMENTOWE PIÓRO” MOK Zambrów 29.05.2015r.
Ogólnopolski Konkurs Literacki „O DIAMENTOWE PIÓRO
“DIAMENTOWE PIÓRO” MOK Zambrów 29.05.2015r.

Wyniki Konkursu

 • Komisja konkursowa w składzie: Marta Konopka (przewodnicząca), Katarzyna Powichrowska, Jolanta Chrostowska – Sufa
 • W kategorii: WIERSZ O TEMATYCE DOWOLNEJ – KATEGORIA OSÓB DOROSŁYCH

  • I miejsce – Adam Bolesław Wierzbicki (Dłużek, gmina Lubsko) pseudonim: Zmierzch ideałów
  • II miejsce – Agnieszka Kostuch( Trzebinia) pseudonim: O brzasku
  • III miejsce – Kazimierz Nowacki( Warszawa) pseudonim: Krasnoludek
  • III miejsce - Andrzej Borowski (Siedlce) Pseudonim: Lotos
 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
  ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  29 maja 2015 r. godzina 10.00

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a

 • III. CEL KONKURSU

  Celem konkursu jest upowszechnianie i rozwijanie twórczości literackiej.

 • IV. UCZESTNICY KONKURSU I KATEGORIE

  • Konkurs adresowany jest do młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych oraz do osób dorosłych.
  • W Konkursie mogą brać udział zarówno amatorzy jak i członkowie profesjonalnych stowarzyszeń twórczych.
  • Nadesłane utwory literackie ocenione zostaną w trzech kategoriach:
   • a) wiersz o tematyce dowolnej – kategoria młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych,
   • b) wiersz o tematyce dowolnej – kategoria osób dorosłych,
   • c) debiut literacki.
 • V. ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

  • Na konkurs należy przesłać 3 egzemplarze od 3 do 5 nigdzie dotąd niepublikowanych utworów literackich.
  • Utwory należy opatrzyć pseudonimem artystycznym oraz dopiskiem określającym kategorię, w której mają być one ocenione. Ten sam pseudonim i dopisek określający kategorię należy umieścić na dołączonej, zaklejonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, dokładnym adresem, numerem telefonu, wiekiem oraz ewentualnymi danymi o przynależności do klubów i stowarzyszeń literackich.
  • Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie do dnia 18 maja 2015 roku (decyduje data dostarczenia przesyłki do siedziby MOK w Zambrowie) z dopiskiem: Konkurs Literacki "O DIAMENTOWE PIÓRO".
  • Utwory literackie nadesłane na Konkurs przechodzą na własność Organizatora.
  • MOK w Zambrowie zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji utworów nadesłanych na konkurs (w internecie, prasie i innych mediach).
  • W przypadku małej ilości zgłoszeń (poniżej 5 uczestników) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.
  • Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą dopuszczone do Konkursu.
  • O podziale nagród przyznanych w Konkursie zdecyduje Komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
  • Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.