MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

Mały Konkurs Recytatorski
dla dzieci i młodzieży klas I-VIII szkół podstawowych
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . .

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
  ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE POWIATOWYCH ELIMINACJI I KONKURSU:

  17 kwietnia 2024 r. godzina 10:00

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a

 • III. CEL KONKURSU

  • Szerzenie kultury języka i piękna żywego słowa.
  • Wychowanie estetyczne przez kontakt z literaturą dziecięcą i młodzieżową, z dziełami o najwyższych walorach artystycznych.
 • Szanowni Państwo

  W związku z tegoroczną organizacją IV Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Teatralnej PIKtoGRAmy ( termin: 18-24 kwietnia 2024 r., Organizator: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku) zachęcamy do dostosowania repertuaru/ prezentacji Uczestników do tegorocznego motywu, jakim jest „Przyjaźń”.

  Nie jest to wymóg konieczny. Informacja dotyczy Wszystkich, którzy chcieliby zostać zakwalifikowani do w/w Wojewódzkiego Przeglądu.

 • IV. ZASADY UCZESTNICTWA I OCENY :

  • Konkurs jest imprezą otwartą i odbywa się w dwóch etapach (szkolnym, powiatowym).
  • Szkoła chcąca zgłosić uczniów do wzięcia udziału w powiatowych eliminacjach konkursu zobowiązana jest do zorganizowania szkolnych eliminacji Konkursu.
  • Do eliminacji powiatowych mogą być zgłoszone nie więcej niż 2 osoby z każdej szkoły( w każdej kategorii)
  • Recytatorzy mają za zadanie przygotować interpretację dwóch utworów (Uwaga! Nie musi to być klasyczna bajka z morałem!). Uczestnicy będą recytować po jednym utworze, zaś drugi utwór powinien być przygotowany na ewentualne żądanie Komisji Konkursowej.
  • Czas występu nie może przekraczać 5 minut.
  • Komisja konkursowa powołana przez organizatora powiatowych eliminacji Konkursu oceniając występy dzieci weźmie pod uwagę:
   • - dostosowanie repertuaru do wieku i wrażliwości emocjonalnej dziecka,
   • - formę prezentacji (należy unikać gestów ilustrujących tekst, kostiumów, rekwizytów),
   • - wyrazistość mowy,
   • - ogólny wyraz artystyczny;
  • Konkurs oceniany będzie w kategoriach wiekowych: kl. I-III, IV-VI oraz kl. VII - VIII
  • Karty zgłoszenia wraz z podpisanymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku (w załączeniu) na eliminacje powiatowe należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie przy ulicy Wyszyńskiego 2a w nieprzekraczalnym terminie do 9 kwietnia 2024r.
  • W sprawach dotyczących przebiegu eliminacji XXXVI Małego Konkurs Recytatorskiego dla dzieci i młodzieży klas I-VIII szkół podstawowych „Baje, bajki, bajeczki…” prosimy zwracać się do Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie ul. Wyszyńskiego 2A tel. (0 86) 271 27 99
 • KARTA ZGŁOSZEŃ I RODO