MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

VIII OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

VIII OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW 14.04.2024
 • 1. Organizatorzy:

  • Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie.

  • Akademia Szachowa Sobocińscy w Zambrowie

  • Mateusz Janowicz

 • 2. Patronat Honorowy:

  • Burmistrz Miasta Zambrów.

 • 3. Termin i miejsce rozgrywek:

  14.04.2024r. (niedziela) godz. 10:00 - Miejski Ośrodek Kultury, Zambrów, ul. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2a.

 • 4. Cel:

  • Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w grupie open, dziewcząt i chłopców gimnazjów (D16+C16), szkół podstawowych (D13+C13), dzieci (D10+C10), mistrza Zambrowa.

  • Popularyzacja sportu szachowego wśród dorosłych, uczniów gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkolaków

  • Podwyższenie umiejętności szachowych.

 • 5. Uczestnictwo:

  Wszyscy chętni po opłaceniu wpisowego w wysokości 20 zł przed rozpoczęciem zawodów. Zgłoszenia do zawodów najpóźniej do 12.04.2024 godz. 15,00. Telefonicznie 518421033, e-mailem – esobocinska@interia.pl lub przez stronę internetową - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2024/ti_2489/ . Niezgłoszony w terminie zawodnik może uczestniczyć w turnieju w miarę wolnych miejsc.

 • 6. System rozgrywek:

  Rozegrany zostanie jeden turniej system szwajcarskim na dystansie 7 rund, kojarzenie komputerowe, tempo gry – 10 minut + 5 sekund dla każdego zawodnika.

  Plan turnieju:

  Potwierdzenie przybycia    Niedziela 14.04.2024    9.15 – 9.45
  Odprawa techniczna     Niedziela 14.04.2024     9.45 - 10.00
  Rundy 1 do 7     Niedziela 14.04.2024    10.00 – 13.30
  Uroczyste zakończenie    Niedziela 14.04.2024    około 15.00
 • 7. Punktacja:

  O kolejności miejsc w końcowej klasyfikacji decyduje suma zdobytych punktów. W przypadku równej ilości punktów decyduje średni Buchholz, pełny Buchholz, progresja, ilość zwycięstw.

 • 8. Nagrody:

  I miejsce - 1000,00 zł II miejsce - 500,00 zł III miejsce - 300,00 zł Najlepsi trzej zawodnicy i zawodniczka w kategorii Open otrzymają puchary, zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych (C10, D10, C13, D13, C16, D16) otrzymają statuetki. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale. Najlepszy zawodnik z Zambrowa otrzyma puchar

 • 9. Uwagi:

  • Opiekunowie lub rodzice są odpowiedzialni za zachowanie zawodników.
  • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
  • Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora.
  • Informacji organizacyjnych udziela: Mateusz Janowicz tel. 518 421 033
  • Informacje sędziowskie: – Sławomir Sobociński-tel.698179334, e-mail: esobocinska@interia.pl

 • 10. RODO:

  UWAGA!!! Przystąpienie przez uczestnika do turnieju oznacza

  (w imieniu niepełnoletnich decyduje o tym rodzic lub opiekun prawny)

  ZGODA NA PUBLIKACJĘ wizerunku oraz podstawowych danych osobowych

  „Mając na uwadze moje prawa wynikające z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity DzU z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.), niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo publikowanie mojego wizerunku przedstawionego na fotografiach wykonanych w ramach wszelkich działań organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie. Zgody tej udzielam w zakresie:
  – wprowadzenia ww. wizerunku do pamięci komputera i przetwarzania;
  – utrwalenia i zwielokrotnienia utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, optyczną,
  – rozpowszechnienia utworu, wprowadzenia go do ogólnie dostępnych sieci kompu¬tero¬wych, a także jego udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie).
  Oświadczam również, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji wszelkich działań Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)”

  Zambrów, dn. 14.04.2024 r.

 • ZGŁASZAJĄC UCZESTNIKA AKCEPTUJESZ REGULAMIN RODO I ZGODĘ NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU