MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

160 Rocznica Powstanie Styczniowego. Bitwa pod Zbrzeźnicą

Bitwa pod Zbrzeźnicą