MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

POTYCZKI TEATRALNE

HARMONOGRAM POTYCZEK

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  16.03.2024 roku, od godziny 10:00

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a

 • Szanowni Państwo

  W związku z tegoroczną organizacją IV Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Teatralnej PIKtoGRAmy ( termin: 18-24 kwietnia 2024 r., Organizator: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku) zachęcamy do dostosowania repertuaru/ prezentacji Uczestników do tegorocznego motywu, jakim jest „Przyjaźń”.

  Nie jest to wymóg konieczny. Informacja dotyczy Wszystkich, którzy chcieliby zostać zakwalifikowani do w/w Wojewódzkiego Przeglądu.

 • III. POTYCZKI TEATRALNE - co to takiego?

  • Potyczki Teatralne służą integracji osób zainteresowanych teatrem. Bazą dla takiej integracji jest nieskrępowana zabawa wyzwalająca w uczestnikach potrzebę tworzenia i prezentowania swojej twórczości.
  • Potyczki Teatralne to przede wszystkim zaproszenie do wspólnej zabawy w teatr. Oczekujemy na prezentacje w dowolnej formie scenicznej (od teatru żywego planu, kabaretu, programu estradowego, przedstawienia kukiełkowego do teatru jednego aktora). Ta dowolność formy jest zachętą do poszukiwań oryginalnej wypowiedzi scenicznej.
  • W Potyczkach Teatralnych rywalizacja zastąpiona jest formą swobodnej prezentacji. Nasza impreza daje możliwość przedstawienia swoich osiągnięć szerokiemu audytorium oraz nawiązania kontaktów z innymi grupami teatralnymi.
 • IV. ZASADY UCZESTNICTWA

  • Potyczki Teatralne adresowane są do:
   • - dzieci z przedszkoli,
   • - dzieci ze szkół podstawowych,
   • - młodzieży ze szkół ponadpodstawowych,
   • - osób dorosłych.
  • W Potyczkach Teatralnych mogą brać udział:
   • - zespoły kierowane przez nauczycieli i profesjonalnych instruktorów teatralnych,
   • - zespoły amatorskie,
   • - twórcy niezrzeszeni.
  • Każdy zespół biorący udział w Potyczkach Teatralnych otrzyma pamiątkowy dyplom.
  • Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.
  • Kartę zgłoszenia wraz z podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na utrwalenie wizerunku (w załączeniu) należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie przy ulicy Wyszyńskiego 2a do dnia 8 marca 2024 r.
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  Karta zgłoszeniowa plus RODO