MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
Zakup sprzętu do studia prób i nagrań Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Załączniki

SIWZ - PDF Załącznik Nr 1 do SIWZ

Zambrów dnia 21.09.2020 r.