MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK
mapa zambrowa ze średniowiecza

Regulamin Konkursu „Wirtualna Galeria Zambrowskich Legend Regionalnej Izby Historycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie”

ORGANIZATOR

Regionalna Izba Historyczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul Wyszyńskiego 2a, tel. 86 / 271 27 99/ e-mail: regionalnaizba@wp.pl

TERMIN I MIEJSCE OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU:

 • Zgłoszenia należy przesłać na adres Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie do dnia 16 maja 2024 roku.
 • Rozdanie nagród odbędzie się 24 maja o godz. 13.00 w Regionalnej Izbie Historycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie przy alei Wojska Polskiego 25.

CEL KONKURSU

 • - Stworzenie „Wirtualnej Galerii Zambrowskich Legend Regionalnej Izby Historycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie”
 • - Kultywowanie pamięci o historii Zambrowa
 • - Rozbudzenie zainteresowania dziedzictwem historycznym i kulturowym Zambrowa
 • - Zachęcenie do poznania, jak również dzielenia się wspomnieniami, lokalnymi historiami, legendami i opowieściami
 • - Wzmocnienie poczucia tożsamości z miejscem urodzenia, zamieszkania
 • - Zachęcenie do twórczego rozwijania się w dziedzinie umiejętnego pisania opowiadań- legend

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do wszystkich pasjonatów lokalnej historii, którzy za pomocą opowieści, przedstawionej legendy potrafią rozbudzić wrażliwość i wyobraźnię czytelnika, przybliżając tym samym historię czy wzmianki dotyczące Zambrowa.

Kategorie wiekowe uczestników:
I. Kategoria uczniów szkoły podstawowej ( kl. I-III)
II. Kategoria uczniów szkoły podstawowej ( kl. IV-VIII)
III. Kategoria uczniów szkół ponadpodstawowych
IV. Kategoria osób dorosłych

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

 • Na konkurs należy przesłać opowiadanie- legendę związaną z Zambrowem lub autorską opowieść stworzoną na potrzeby konkursu.
 • Jeśli opowiadanie- legenda przekazywana była w formie ustnej np. z pokolenia na pokolenie, stanowi o rodzinnym przekazie, należy w informacjach dodatkowych uwzględnić jego etymologię.
 • Jeśli fragment opowiadania- legendy pochodzi z odpowiedniej książki, artykułu, bądź publikacji, należy uwzględnić w bibliografii.
 • Nie dopuszcza się kopiowania, udostępniania i upowszechniania treści stanowiącej cudzą własność intelektualną, bądź objętą prawami autorskimi innej osoby.
 • Nadesłane prace muszą być autorskim dziełem literackim uczestnika i nie mogą być dotąd nigdzie wcześniej publikowane( np. jako dzieło innego autora, istniejąca już legenda, ani także praca już wcześniej oceniana w niniejszym konkursie).
 • Uczestnicy konkursu poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, udzielają Organizatorowi zgody na:
  • a) utrwalenie treści/zdjęć/ scanów na potrzeby związane z powstaniem, organizacją i promocją Wirtualnej Literackiej Galerii Zambrowskich Legend Regionalnej Izby Historycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.
  • b) prawo do udostępnienia na potrzeby np. mediów,
  • c) wprowadzenie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera,
  • d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (przez Internet),
 • Zgłoszenia należy przesłać do dnia 16 maja 2024 r. na adres Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a 18-300 Zambrów z dopiskiem : „Zambrowskie Legendy”
 • Do zgłoszeń należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do celów związanych z uczestnictwem w konkursach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, a także zgodę na wykorzystanie wizerunku ( obie zgody stanowią załącznik niniejszego regulaminu).
 • Opowiadania- legendy nadesłane na Konkurs przechodzą na własność Organizatora.
 • MOK w Zambrowie zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac nadesłanych na konkurs (w internecie, prasie i innych mediach).
 • W przypadku małej ilości zgłoszeń (poniżej 3 uczestników) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.
 • Zgłoszenia nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą dopuszczone do Konkursu.
 • O podziale nagród przyznanych w Konkursie zdecyduje Komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
 • Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Karta zgłoszeniowa plus RODOikonka Acrobar Reader